Juliana, wonen met zorg

Juliana heeft vier woongroepen met ieder acht appartementen. Iedere woongroep heeft een buurtkamer. Hier mag u zelf een kop koffie zetten of een spelletje doen. Ook uw naasten mogen op bezoek komen in uw eigen appartement of in de buurtkamer. Drie van de vier groepen zijn gesloten. Naar binnen en buiten is niet zomaar mogelijk. Dat is belangrijk om veilig te wonen. 

Iedere woongroep heeft een vast team medewerkers. Die leert u goed kennen. Er is altijd één woonbegeleider aanwezig. Met extra ondersteuning als dat nodig is. Ook ’s nachts. Een specialist ouderengeneeskunde of fysiotherapeut komt geregeld naar Juliana.

Verwijzing

Voor een woning in Juliana is een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Deze vraagt u aan bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat
  • Wonen
    • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
  • Oost
Waar
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
Kosten
Eigen bijdrage
Verwijzing
Met verwijzing
Wijk

Hunnerberg

Adres

Dr. Claas Noorduijnstraat 5R
6522 AS Nijmegen

Naam

Janny de Jager

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie(s)