Bosrand, wonen met dementie

Bosrand ligt tussen het dierenpark en woonlocatie Vlindertuin. Er wonen 48 mensen in Bosrand. Op iedere etage zijn twee woongroepen met een vast team medewerkers. Onze woonbegeleiders zijn dag en nacht aanwezig en helpen als dat nodig is.

Verhuist u naar Bosrand? Dan krijgt u een eigen appartement met een woon- en slaapkamer. Toilet en badkamer deelt u met uw buurman of buurvrouw. U mag uw eigen spullen meenemen.

Verwijzing

Voor een woning in Bosrand is een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Deze vraagt u aan bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat
  • Wonen
    • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
  • Oost
Waar
Wie
Mensen met een vorm van dementie
Leeftijd
Senioren
Kosten
Eigen bijdrage
Verwijzing
Met verwijzing
Wijk

Berg en Dal

Adres

Johannaweg 65
6571 GE Berg en Dal

Naam

Mevrouw M. Kessels

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie(s)