logo ww024

Agogisch Buiten Centrum (ABC) Bemmel

ABC Bemmel, is een veilige en sociaal maatschappelijk betrokken omgeving waar zorg, natuur en educatie samen komen. Een zorgcentrum midden in de samenleving voor een integrale doelgroep. We bieden:

  • Ambulante begeleiding en ondersteuning aan (gezinnen met) kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een hulpvraag
  • Het zorgcentrum biedt plaats aan 5 tot 10 cliĆ«nten per dag voor de groepsbegeleiding
  • In aanvulling op de begeleiding, bieden we trainingen ter ontwikkeling van levensvaardigheden

Met meer dan 35 jaar kennis en ervaring in de hulpverlening, passie voor de natuur en een uitgebreid netwerk in de regio hebben we de basis gelegd voor Agogisch Buiten Centrum - Bemmel. We bieden coaching en training in de zorg en richten ons hierbij op persoonlijke en sociale zelfredzaamheid. We zoeken rust en ruimte met een aanbod in de natuur en participatie door maatschappelijk betrokken activiteiten. Met deze diensten streven we naar verbinding met jezelf en elkaar om te kunnen ontplooien en te ontwikkelen, uitgaande van eigen kracht en competenties. De connectie met de samenleving is voor ons ook belangrijk, want het is met de mensen die er wonen en leven dat we er samen met jou een mooiere omgeving van willen maken vanuit een gezamenlijk belang, wederzijds begrip en respect.

Traingen (Oerkracht academie):

  • Fysieke weerbaarheid +14 jaar
  • Rots en Water
  • Sociale vaardigheden
  • Intimiteit en Seksualiteit
  • Gezond koken met een klein budget
  • Budgetteren en administratie

Aanmeldingen kunnen gedaan worden door professionals. Daarnaast kun je natuurlijk ook zelf als particulier contact met ons opnemen met bijvoorbeeld een Wajong of PGB.

Ons werkgebied omvat ook Nijmegen.

                                                                                                                                                   wijziging

                                                                                                                                stip

  

Logo Sterker gedownload