logo ww024

Anour

Deze vereniging zet zich in voor belangenbehartiging van de Marokkaanse gemeenschap in het algemeen en haar leden in het bijzonder. Ze verzorgen onderwijs in de Arabische taal en cultuur aan Arabisch sprekende kinderen van verschillende nationaliteiten.
De doelstelling is het bevorderen van integratie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen taal, cultuur en identiteit.

                                                                                                                                                   wijziging

                                                                                                                                stip

  

Logo Sterker gedownload