logo ww024

AkkerMaal

AkkerMaal is een groenteteelt bedrijf in Nijmegen-Noord. Ze verbouwen streekgebonden gewassen passend bij het seizoen voor de lokale markt. Bovendien willen zij lokaal geproduceerd voedsel onder de aandacht brengen door cursussen, seizoensrecepten, percelen aan te bieden voor moestuinders, enzovoorts.

Het cursusaanbod van AkkerMaal: 

Cursus composteren
AkkerMaal biedt de cursus composteren in een verkorte vorm aan. Verschil met de volledige cursus is dat de verkorte versie ook op een te kiezen locatie gegeven kan worden. Weet je voldoende geïnteresseerden te verzamelen, en zou je een start willen maken met composteren, laat het ons dan weten. In overleg kunnen we dan tot de gewenste vorm komen.

Cursus moestuinieren.
Wat is het juiste zaai-moment van een gewas.
Vruchtwisseling, wat is dat?
Wat is groenbemesting?
Welke voeding hebben mijn planten nodig?
Hoe maak ik compost?
En nog veel meer vragen?..............

per 1-11-2017 gestopt. Op internet gelezen

Annemarie

                                                                                                                                                   wijziging

                                                                                                                                stip

  

Logo Sterker gedownload