logo ww024

Adviescommissie JMG

Wie zijn wij en wat doen wij?
We zijn een adviescommissie, zoals onze naam al aangeeft. Een gemeentelijke adviescommissie. We adviseren het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders over het beleid dat ze voorstelt op drie terreinen: jeugd, maatschappelijke opvang en gehandicapten. Adviseren betekent: een brief schrijven aan het college met aanbevelingen over een bepaald beleidsonderwerp. De belangen behartigen van de burger.

Wat streven wij na?
We streven ernaar dat alle burgers van Nijmegen optimaal kunnen meedoen aan het samen leven. Dat doen we vooral namens burgers met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, jeugd en dak- en thuislozen.

Samenstelling Commissie
De adviescommissie JMG bestaat uit tien leden en een onafhankelijke voorzitter. Zij worden door het college van B & W benoemd. In de adviescommissie zijn de volgende organisaties of deskundigen vertegenwoordigd:

  • WIG: lichamelijk gehandicapten
  • De Kentering: geestelijke gezondheidszorg
  • BWN: juridische ondersteuning sociale zekerheid
  • Maatschappelijke opvang: dak- en thuislozen
  • KansPlus: verstandelijk gehandicapten
  • Jeugd (kwaliteitszetel)
  • Zintuiglijk gehandicapten (kwaliteitszetel)
  • Chronisch zieken (kwaliteitszetel)

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

aviesciejmg@nijmegen.nl
14024

Adviescommissie Jeugd - Maatschappelijke Opvang - Gehandicapten

                                                                                                                                                   wijziging

                                                                                                                                stip

  

Logo Sterker gedownload