logo ww024

Adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen

Wat is de taak van de adviescommissie?

De Adviescommissie Allochtonen adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over zaken die belangrijk zijn voor migranten. Daarbij hecht het college grote waarde aan suggesties voor concrete actie en aan signalen vanuit de allochtone gemeenschappen.

Onderwerpen
De onderwerpen liggen niet vast. De belangrijkste zijn op dit moment: participatie, werkgelegenheid, onderwijs, Wmo, bijzondere aandachtsgroepen en opnemen van culturele diversiteit op alle relevante beleidsterreinen.

Hoe werkt de adviescommissie?
Soms bespreekt de commissie een beleidsvoorstel alleen intern. Maar steeds vaker gaat de commissie eerst praten met deskundigen, vaak ervaringsdeskundigen. Regelmatig organiseert de commissie rondetafelgesprekken en klankbordbijeenkomsten. Daarvoor nodigt zij sleutelpersonen, vertegenwoordigers van migrantenorganisaties en van instellingen uit. Een beleidsadviseur of een van de wethouders wordt gevraagd het voorstel toe te lichten. De commissie houdt rekening met de inbreng vanuit deze bijeenkomsten, maar formuleert haar advies onafhankelijk.

Samen met andere commissies
De Adviescommissie Allochtonen vervult samen met de Seniorenraad, Platform JMG en Adviescommissie lhbt-beleid (homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders) de taak van een Wmo-raad.

Voorjaar 2018 krijgt de adviescommissie een eigen website.

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

aca@nijmegen.nl
14024

Adviescommissie Allochtonen

                                                                                                                                                   wijziging

                                                                                                                                stip

  

Logo Sterker gedownload